Css staat uit!
schakel Css in om met deze site te kunnen werken!
Javascript staat uit!
schakel javascript in om met deze site te kunnen werken!

Beveiliging en privacy

De beveiligingsmaatregelen in het kader van Mijn CZ maken onderdeel uit van het beveiligingsbeleid van CZ.

Het beveiligingsbeleid is er op gericht om uw gegevens bij CZ te beschermen, veilig en betrouwbaar te verwerken en te onderhouden. Hiertoe zijn organisatorische en technische maatregelen getroffen die uw gegevens en dus uw privacy waarborgen. Onverhoopte tekortkomingen van internet komen echter niet voor risico van CZ.

Hoe beschermen wij onze klanten?
Uw gegevens worden verwerkt door secure server software. Dit wil zeggen dat uw data worden gecodeerd vóór verzending en verwerking, zodat privacy en beveiliging optimaal zijn gewaarborgd. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor u en CZ. Daarbij worden de veiligheids-procedures zoals deze door de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd strikt in acht genomen.

Veiligheid
Om uw veiligheid te garanderen worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Hierbij houdt CZ zich aan de voorwaarden gesteld in dit privacy beleid. Hierbij kunt u zelf de volgende richtlijnen in acht nemen:
  1. houd uw wachtwoord strikt voor uzelf, zeker als er meerdere personen van uw computer gebruik maken;
  2. maak gebruik van SSL (Secure Socket Layer). Op deze wijze worden uw gegevens gecodeerd verzonden. Deze beveiligingsstandaard wordt door de meest gangbare browsers ondersteund.
Uw privacy
CZ wil haar relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in het belang van CZ zelf. CZ volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.
Met de privacy-verklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons mededeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.
Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, of om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke verzekeringsgegevens vragen wij u zich te identificeren. Deze elektronische uitwisseling van gegevens tussen u en CZ vindt plaats in een beveiligde omgeving. U kunt deze beveiligde omgeving verlaten door middel van het klikken op de uitlogbutton. Na 30 minuten inactiviteit op de CZ website wordt de beveiligde omgeving eveneens afgesloten.

Cookies
Onze website werkt met cookies. Die zorgen ervoor dat uw volgende bezoek aan onze website gemakkelijker verloopt. Met een cookie bewaart u bijvoorbeeld uw wachtwoord op uw eigen computer. En hoeft u dus een volgende keer geen wachtwoord meer in te typen.
Wilt u geen cookies op uw computer? Verwijder ze via de instellingen van uw internetbrowser.
Lees meer over cookies op de websites van CZ.